Pòsters III Jornades

III Jornades de Hospitalització i Atenció Domiciliària. Divendres 28 d’abril de 2023.
“Integrant diferents mirades en salut mental infanto-juvenil.

El Comitè Científic de les III Jornades d’ Hospitalització i Atenció Domiciliara, ha seleccionat com a finalistes els següents treballs, que seran presentats en format de Comunicació Oral el dia de la Jornada:

Agraïm a la resta la seva participació, i quedaran exposats al web per a la seva visualització. Tots els seleccionats per ser presentats com a pòster, rebran un certificat que ho acrediti.